Národní pohádky v komiksech

Po delší pauze opět startujeme nový eTwinningový projekt, jehož hlavní realizace bude probíhat ve školním roce 2012/2013. Počítáme především se zapojením žáků letošních pátých tříd. Projekt nese název Národní pohádky v komiksech a partnerská škola, se kterou budeme spolupracovat,  se jmenuje Základní škola P. K. Hostinského v Rimavské Sobotě.

Projekt je založený na myšlence, aby základní vědomosti žáků získané v hodinách českého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy nezůstaly jen v oblasti teorie, ale aby se začlenily i do praktického života. Čtením pohádek žáci budou poznávat a objevovat společné a rozdílné znaky lidových pohádek, budou prezentovat své výtvarné a jazykové schopnosti při prezentaci literárních textů.

Při realizaci projektu chceme naučit žáky používat různé nástroje ICT – Powerpoint, video, komunikovat prostřednictvím emailu a videokonference.

Cílem projektu je vést žáky k lásce k vlasti, poznávání lidového kulturního dědictví, seznámit žáky s literárními osobnostmi – sběrateli lidové poezie, lidovými tradicemi, uměním a historií.

S tím souvisí navázání spolupráce a přátelství mezi žáky a pedagogy, vytvoření společného komiksu a rozvíjení schopnosti prezentovat svoji práci zahraničnímu partnerovi.  

Doba realizace projektu je naplánovaná na 10 měsíců. Během měsíce května a června proběhne vzájemné seznámení žáků a jejich škol, informace o městě a regionu. V dalším školním roce si vzájemně představíme osobnosti sběratelů lidové slovesnosti – P. Dobšinského a B. Němcové. Na základě četby jejich pohádek sestavíme česko – slovensko – anglický slovník  slov, které se nejčastěji vyskytují v pohádkách. Dále budeme pokračovat ilustracemi jednotlivých pohádkových postav, videonahrávkami čtení pohádek. Vrcholem projektu bude tvorba komiksu dvou pohádek.